Hanke

 

Merikarvian ja Pohjois-Satakunnan alueelta on lähtenyt suuri  määrä asukkaita siirtolaisiksi Kanadaan, Yhdysvaltoihin, Australiaan ja Ruotsiin. Monet näiden siirtolaisten jälkipolvista ovat menettäneet sukukontaktinsa Suomen.

Sosiaalisen median ja englanninkielen lisääntyneen käytön myötä monet ovat alkaneet etsiä suomalaisia juuriaan sekä sukulaisiaan muun muassa Merikarvian ja Pohjois-Satakunnan alueelta.

Merikarvia-seuran tavoitteena olisi auttaa näitä suomalaissyntyperäisiä löytämään juuriaan sekä sukulaisiaan. Hankkeen tavoitteena on kerätä historiallista tietoa sekä tarinoita maastamuuttajista tietopankiksi ja web-näyttelyksi niin suomalaisten kuin ulkomaistenkin yhteistyökumppaneiden käytettäviksi hankkeen jälkeen myös tulevaisuutta ajatellen.

Hankkeen rahoitus

Satakunnan ELY-keskus

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Hankenumero: 27422

Hanke: Sukujen Silta

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Ohjelman toimenpide: Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Ohjelman alatoimenpide: 7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Leader-ryhmä: Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Hankkeen toteutusalue: Paikallinen/Alueellinen

Hankkeen toteutusaika on 01.10.2016 - 30.09.2017

 

 

ELINKEINO-, LIIKENNE JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Tukea myönnetään 13 320,00 euroa (Euroopan unionin osuus + valtion osuus). Hankkeen hyväksytty kokonaisrahoitus on esitetty kohdassa ”hankkeen hyväksytty rahoitussuunnitelma”.

Myönnettävä tuki ja muu julkinen rahoitus yhteensä on 90.0 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Tuen määrää (EU+valtio) laskettaessa on huomioitu muu julkinen rahoitus.

Tuki myönnetään vuoden 2016 talousarvion myöntämisvaltuuskiintiöstä momentilta 30.10.64 EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen ja valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä.

Hankkeen hyväksytty rahoitus on yhteensä 18 500,00 euroa alla esitetyn rahoitussuunnitelman mukaisesti.

Rahoituslaji Haettu euroa Hyväksytty euroa

Haettava tuki / avustus 16 650,00

EU-osuus 6 993,00

Valtio 6 327,00

Kuntaraha toimintaryhmältä 3 330,00

Julkinen kokonaisrahoitus 16 650,00 

Yksityinen, vastikkeeton työ 1 850,00

Kokonaisrahoitus 18 500,00

Hyväksytty yht.: 18 500,00

 
Päivitetty 6.3.2017

Sukujen silta

sukujen.silta@gmail.com

Merikarvia-seura ry
www.merikarvia-seura.fi

 

Lisätietoa sivuston evästekäytännöstä »

Hankkeessa mukana myös