Tavoitteet

 

Sukujen Silta -hankkeen tavoitteina on löytää yhteistyökumppanit, joiden avulla muodostetaan ”Sukujen Silta” suomalaisten ja maasta muuttaneiden jälkeläisten välille, kertoa tietoa synnyin / asuinpitäjistä, matkailukohteista, tapahtumista ja kulttuurista Suomessa sekä selvittää millä eri tavoilla saatavilla olevia tietoja voidaan indeksoida.

Järjestetään tilaisuus, jossa kerrotaan Geneettisen DNA-tekniikan mahdollisuuksista löytää sukulaissuhteita henkilöiden välillä. Tuotetaan yhteistyössä koululaisten kanssa kirjallisia materiaaleja, joiden avulla voidaan kertoa mm. paikallisesta siirtolaisuudesta esimerkiksi teemallisilla luennoilla koululaisille.

Selvitetään vuosittaisen 2 päiväisen siirtolaistapahtuman perustamista Merikarvialle. Pyritään löytämään riittävästi KV partnereita eri mantereilta ja laatimaan yhteistyösopimuksia näiden kanssa. Selvitetään mahdollisuutta jatkohankkeelle. 

 
Päivitetty 12.12.2016

Sukujen silta

sukujen.silta@gmail.com

Merikarvia-seura ry
www.merikarvia-seura.fi

 

Lisätietoa sivuston evästekäytännöstä »

Hankkeessa mukana myös